L’Ajuntament de Gata ha contractat 1 persona aturada a través del programa de foment de l’ocupació pública “Pla Avalem Joves Plus, convocatòria EMPUJU 2020». La subvenció de 20.436, 56 euros permet la contractació durant 12 mesos d’una tècnica que realitzarà tasques de suport administratives en general i en concret, portarà endavant un projecte comercial d’actualització de dades. Per això, a partir de gener realitzarà visites presencials a comerços i pimes locals.

Pla Avalem Joves Plus, convocatòria EMPUJU 2020» és un programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançat per mitjà de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu  a través del programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al periode 2014-2020 (CCI 2014ES 05M9P001).

Histórico de noticias