Consulteu el projecte complet de Zona Verda de Les Sorts:

https://www.aixoesaixina.monfort-signes.com/

Histórico de noticias