S’àmplia el termini per a accedir a les Ajudes a les Empreses per a la contractació de persones desocupades del Pla conjunt d’Ocupació

El Pla Conjunt d’Ocupació es du a terme entre la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant i els Ajuntaments que voluntàriament s’han adherit al mateix, té com a objectiu afavorir la contractació de persones desocupades de Gata de Gorgos, inscrites de forma ininterrompuda en el SERVEF almenys des de l’1 de març del 2013.

S’informa a les empreses de la Marina Alta que tinguen intenció de contractar  personal en els pròxims dies,  que s’ha ampliat  el termini,  tant per a realitzar els contractes en centres de treball radicats en la província d’Alacant,  com per a sol·licitar la subvenció. Ambdós finalitzen el 15 de novembre.

Per cada contracte realitzat per un període mínim de 3 mesos i amb una jornada del menys 25 hores setmanals, l’empresa obtindrà una subvenció de 1.125€.

L’Ajuntament de Gata té previst atorgar en total tres subvencions a les empreses, una per cada persona desocupada  que siga contractada.

Les empreses interessades poden informar-se en l’Agència d’Afic-CREAMA Gata i presentar les seues sol·licituds en l’Ajuntament, abans del 15 de NOVEMBRE del 2013.

Poden consultar les bases en el següent enllaç https://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php?cen=142

Histórico de noticias