plenari1

 

L’Ajuntament de Gata destinarà 304.000 euros a inversions sostenibles. En el plenari celebrat anit es va aprovar la modificació de crèdit que possibilita que, part del remanent positiu de l’exercici anterior, es destine a inversions que no siguen de manteniment i que no generen despeses adicionals. La legislació obliga que l’altra part del remanent siga per amortitzar deute amb les entitats bancàries.

El regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible, Jaume Monfort, va explicar que, dins dels paràmetres que marca la llei, s’ha intentat destinar a necessitats que demanda el poble. Així, es destinaran 129.000 euros a les obres de la Plaça Nova, per completar la subvenció concedida per Diputació per substituir els tubs de la xarxa potable i clavegueram i repavimentar; 70.000 € es dedicaran a obres en l’Escola Pública Santíssim Crist; 50.000€ s’invertiran en la instal·lació del bar de la zona esportiva de Les Sorts i condicionament de l’entorn; i finalment, 55.000 euros es destinaran a les obres de construcció de pluvials i reparació dels carrers Paet, Trinquet i Montgó, per completar la subvenció que es disposa per a iniciar les obres del carrer Paet.

En la mateixa sessió es va aprovar, per unanimitat, la reducció del tipus impositiu de l’Impost de Bens Immobles (IBI) del 0’85% al 0’78%.

La regidora d’Hisenda, Tere Arabí, va explicar que amb la baixada del tipus impositiu i l’aplicació del coeficient d’actualització dels valors cadastrals que s’ha dut a terme per la Direcció General del Cadastre es mantindrà la quantitat que es pagava d’aquest impost.

Histórico de noticias