po

 

L’Ajuntament de Gata ha aprovat, en sessió plenària, l’exposició al públic del Document Final del Pla de Reforma Interior del Polígon Plans.

Una vegada recopilats tot els informes sectorials s’ha elaborat el document final del projecte de polígon plans que ara s’exposa al públic per a que la ciutadania puga presentar les al·legacions

Un dels últims informes sectorials ha estat el del Ministeri de Foment que s’ha manifestat favorablement pels últims canvis incorporats reduint l’edificabilitat de l’ús comercial amb el suport majoritari dels propietaris dels terrenys.

D’aquesta  manera s’inicia la recta final de la tramitació del polígon amb l’exposició al públic, que es realitzarà  a partir de la popera setmana, i que seguidament tornarà al plenari per a la seua aprovació provisional per part de l’Ajuntament de Gata i remetre el document a Conselleria per a la seua aprovació definitiva.

L’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Gata treballa per a poder realitzar l’aprovació provisional encara dins d’enguany.

El regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible, Jaume Monfort, va explicar que és una satisfacció “desbloquejar la tramitació del polígon plans que es va iniciar fa més de 15 anys. La culminació seria el reconeixement per a totes les persones que han intentat durant anys que fora una realitat”. A més, va afegir que no s’espera que es presenten al·legacions, “ja que es tracta d’un projecte consensuat amb propietaris i empreses afectades”.

Histórico de noticias