La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Gata una subvenció de 22.393,4 euros destinats a sufragar serveis i programes relacionats amb els serveis socials d’Atenció Primària de l’anualitat 2019. Aquesta subvenció ha sigut concedida per al desenvolupament del Servei d’ajuda a domicili, amb una quantitat de 14.920,30, i les prestacions econòmiques individualitzades amb un import de 7.473,10 euros.

“Aquestes ajudes i subvencions”, ha assenyalat l’Acalde, “permetran seguir millorant els serveis i prestacions als col·lectius més vulnerables, per a prevenir i atendre situacions de risc social”.

Histórico de noticias