Tots aquells que vulguen tindre un casal o seu en Festes, hauran d’inscriure’s a l’Ajuntament, com a
màxim fins el 20 de juliol de 2016.

2016 CONDICIONS D’OBERTURA DE CASALS DE PENYES EN LES FESTES

Histórico de noticias