COMANDAMENTS I CAPS DE LA POLICIA LOCAL ES REUNEIXEN A GATA DE GORGOS PER A ABORDAR QÜESTIONS PROFESSIONALS D’AQUEST COL·LECTIU
El regidor de Gata de Gorgos, Antonio Arabí, juntament amb el Cap de la Policia Local, Jonathan Muñoz, han rebut en el consistori municipal als 9 membres de la directiva provincial per Alacant de l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de la Comunitat Valenciana UNIJEPOL-CV.
Els responsables policials han abordat, com a punt principal, la situació dels oficials amb la nova Llei de Coordinació de Policia Local, els qui haurien de ser reclassificats al grup B. En relació a aquesta qüestió, es pretén realitzar pròximament una reunió informativa a Benidorm, dirigida als oficials de policia local de la província d’Alacant. Així mateix, els comandaments policials entenen que el reglament d’armes discrimina als membres de la Policia Local en relació a altres Cossos de seguretat, referent a la quantitat d’armes particulars de les quals poden disposar, per la qual cosa es formularan al·legacions al referit reglament.
UNIJEPOL-CV és una associació professional que aborda els problemes que solen tindre els comandaments policials durant l’acompliment de la feina de casa, plantejant els mateixos davant els organismes procedents i buscar solucions. Aquesta associació està integrada en la Unió Nacional de Caps i Directius de Policia Local, que aglutina més de 200 comandaments a la Comunitat Valenciana i més de 2.000 en tota Espanya

Histórico de noticias