Cartes de serveis

Normativa Reguladora

 • Llei Orgànica de Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, Llei 2/1986, de 13 de març.
 • Llei 6/1999, del 19 d’abril de Policies locals i de Coordinació de les Policies locals de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la norma-marc sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
 • Ordenances per al Règim Interior del Municipi de Gata de Gorgos.

Compromís de Qualitat

 1. Temps de resposta a qualsevol requeriment d’actuació urgent, en qualsevol punt del terme municipal, amb un desplaçament al lloc dels fets en un temps màxim de 10 minuts.
 2. Mediació i cooperació davant totes aquelles incidències en què siga necessària la intervenció d’equips de Bombers, Protecció Civil i serveis Sanitaris.
 3. Prevenció i millora de la seguretat per mitjà d’un compromís de patrulla a peu en les hores centrals del matí i la tarda, recollint tots aquells suggeriments de veïns respecte a les incidències municipals.
 4. Compromís d’observança i posterior avís davant problemes dels principals i essencials serveis municipals, com són enllumenat i neteja pública, anticipant-se i informant de tals avatars en el 90% dels casos, per tal que es restableixen els mateixos en les formes establertes.
 5. Intervenció en les actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana inscrita en l’àmbit penal amb un percentatge de participació del 30%.
 6. Intervenció en les actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana inscrita en l’àmbit administratiu amb un percentage de participació del 50%.
 7. Atenció i tracte correcte en totes les actuacions que afecten els ciutadans amb un índex de satisfacció del 60%, amb especial suport a les víctimes que necessiten ajuda, i, assessorament sobre els tràmits a seguir i informació sobre els serveis municipals a la seua disposició.
 8. Atenció telefònica personalitzada resolent els requeriments no urgents amb un índex de satisfacció del 70% amb total confidencialitat, i amb possibilitat d’accedir a altres serveis d’urgència.
 9. Vigilància del Medi Ambient, amb especial observança a les zones forestals de la població, control d’abocaments, vigilància de zones agrícoles i col·laboració en matèria urbanística.
 10. Vigilància del compliment d’aquests compromisos de qualitat.
Translate »