Policia Local

Serveis que es presten:
 • Protegir les autoritats de la corporació local i vigilància i custòdia d’edificis i instal·lacions municipals.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.
 • Instruir atestats per accidents de circulació al nucli urbà.
 • Policia Administrativa en quant a les Ordenances, Bans i la resta de disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència cooperant amb els diferents departaments municipals.
 • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.
 • Realitzar campanyes d’educació viària.
 • Prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública.
 • Dur a terme diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixen a evitar la comissió d’actes delictius.
 • Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establerta per la Llei.
 • Realitzar servei com a Policia de Barri, atenent horari comercial.
 • Vigilar els espais públics i col·laborar amb altres Cossos Policials en matèria d’Ordre Públic quan siguen requerits per a això.
 • Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de gènere.
 • Atenció personalitzada al ciutadà tant via telefònica com presencial a la via pública o Repten de la Policia.

Contactar amb la Policía: policialocal@gatadegorgos.es
Policia Local

Translate »