PROGRAMES SOCIALS D’INTEGRACIÓ D’IMMIGRANTS

  • CASTELLÀ PER ESTRANGERS NIVELL I, CASTELLÀ PER ESTRANGERS NIVELL II

Començament: dia 7/10/10 a les 18,30 h.

Duració: 60 hores.

  • VALENCIÀ PER ESTRANGERS: NIVELL ORAL

Començament: dia 06/10/10 a les 20 h.

Duració: 60 hores.

Translate »