Programes i Serveis

SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT:

És un servei en què es presta informació, orientació i assessorament sobre els drets i recursos existents per a tota la població i per a sectors específics.

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD):

Consistix a prestar ajuda al propi domicili del beneficiari, oferint una sèrie d’atencions de caràcter domèstic, social, personal educatiu i de rehabilitació…

Requisits: atenir-se a les condicions que per a la concessió del servei s’establixen en el Reglament Municipal del Servei d’Ajuda a domicili publicat en el BOP núm. 157 de 13 de Juliol de 2005.

PROGRAMA D’AJUDES INDIVIDUALS:

Són ajudes econòmiques a persones necessitades a fi de cobrir necessitats bàsiques, despeses d’habitatge i despeses excepcionals.

Requisits: d’acord amb l’establert en l’Ordre de convocatòria d’ajudes per a l’exercici actual de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regula i convoca ajudes en matèria de Serveis Socials.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES REGLADES (PER):

Dins del Pla de Mesures d’Inserció Social són prestacions econòmiques que el seu objectiu és garantir uns ingressos mínims a persones físiques que no tinguen mitjans de subsistència i en els quals concorren factors de risc, a fi de recolzar i afavorir la seua integració soci-laboral.

Requisits: estar empadronat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana amb un any d’antelació. Ser major de 25 i menor de 65 anys. No disposar d’uns ingressos que superin la quantia de la PER.

SERVEI DE TELE-ASSISTÈNCIA (S.T.A.D.):

És un servei d’atenció telefònica front a qualsevol situació d’emergència o risc que ocorra dins del domicili garantint-li l’atenció immediata. Està dirigit a ancians, malalts o discapacitats que visquen o passen la major part del dia sols.

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCI-FAMILIAR:

Aquest programa consistix en la intervenció preventiva i tractament a famílies, persones, menors, joves o grups en situacions de risc, proporcionant ajuda professional per a la resolució dels seus conflictes i afavorint la inserció en el mitjà social.

PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR:

Aquest programa està dirigit a menors entre 5 i 16 anys que presenten conductes absentistes al llarg de la seua escolaritat obligatòria (primària i secundària). L’objectiu principal d’aquest programa és la prevenció de les absències perllongades a les aules. Consisteix en una intervenció coordinada entre diferents institucions: escolar, social, policial, fiscalia… a fi de prevenir i tractar l’absentisme escolar.

PROGRAMA – TALLER PRE-LABORAL D’INSERCIÓ SOCIAL TAPIS:

L’activitat del TAPIS va dirigida a discapacitats i malalts mentals de Gata de Gorgos, majors d’edat, a fi de donar-los suport per a la seua inserció socio-laboral.

Translate »