Departament de Serveis Socials

Els Serveis Socials són l’instrument que el nostre Ajuntament, recolzat per la Conselleria de Benestar Social i Diputació, ofereix a tots els ciutadans a fi de millorar la seua qualitat de vida.

Els Serveis Socials van dirigits a tota la població del nostre municipi i comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions dirigides a ajudar les persones i col·lectius socials a resoldre els seus problemes i necessitats més urgents, creant i aconseguint recursos adequats per millorar la seua qualitat de vida i la integració a l’entorn social a què pertanyen.

Contacta amb nosaltres: serviciosocial@gatadegorgos.org

Serveis SocialsServeis Socials
Translate »