Biblioteca

Informació sobre la Biblioteca

La Biblioteca Pública Municipal de Gata de Gorgos va ser creada en 1983. Actualment és un centre de titularitat municipal, gestionat per l’Ajuntament de Gata de Gorgos i la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció general del Llibre, Arxius i Biblioteques, i les seues fonts es poden consultar per Internet, a través del Catàleg Col·lectiu de la Comunitat Valenciana.

Translate »