L’Olivera milenaria de les Valls

Tant pel seu fruit, l’oliva, i el producte que s’obté, l’oli, com per la seva fusta, l’olivera és l’arbre més valorat en tota la conca mediterrània, i per tant el cultiu d’oliveres és un dels més estesos a les nostres terres.

A la partida de les Valls podem trobar una autèntica joia botànica, es tracta d’una olivera mil·lenaria amb un port i unes mesures extraordinàries.

Aquesta olivera possiblement va ser plantada cap a l’any 1023, època en què Gata era una alqueria musulmana i per tant és un autèntic testimoni mut de la nostra història.

Su tronco tortuoso tiene un perímetro en la base de 15 metros, y la altura es de 7 metros. Es todo un orgullo tener un árbol como éste en nuestro pueblo, y por tanto, hay que hacer todo lo posible para conservar el olivo milenario.

El seu tronc tortuós té un perímetre a la base de 15 metres, i l’alçada és de 7 metres. És tot un orgull tenir un arbre com aquest al nostre poble, i per tant, cal fer tot el possible per conservar l’olivera mil·lenaria.

L'Olivera milenaria de les VallsL'Olivera milenaria de les VallsL'Olivera milenaria de les Valls
Translate »